Wetterhälsan är nu tre vårdcentraler. Vi kommer inom kort göra en skillnad där A6 och Munksjöstaden blir vårdcentraler främst för bokade möten och där Atollen utvecklas till närakut, främst för nydebuterade besvär. Du som invånare listar dig på varumärket ”Wetterhälsan”. Du går till den vårdcentral där din fasta läkarkontakt finns, A6 eller Munksjöstaden. Du kan inte välja att alltid gå till Atollen.

Wetterhälsan är en privat vårdcentral som ingår i Vårdval Jönköping. En vårdcentral bedriver allmänmedicinsk primärvård.

Vi startade Wetterhälsan för att du skulle få ett bättre alternativ i vårdvalet. Vår visionen är att vara den ”Bästa Vårdcentralen”. Vårt mål är att ”Halva Jönköping” skall välja oss som sin vårdcentral.

Wetterhälsan har tre vårdcentraler i centrala Jönköping. Wetterhälsan A6 är en fullskalig vårdcentral med all service och verksamhet tillsammans med flera partners. Den mindre Wetterhälsan Atollen har en drop-in verksamhet samt därtill utökade öppettider. Vår tredje vårdcentral, Wetterhälsan Munksjöstaden startade november 2017. Munksjöstaden har, utöver vanlig vårdcentralsverksamhet, en profil mot äldre.

Vi erbjuder dig distriktsläkar– och distriktssköterskeverksamhet. Till detta även arbetsterapifysioterapi/sjukgymnastikkognitiv beteendeterapi och vård av psykiska besvär, palliativ vård, vaccinationer, körkortsintyg och andra intygsskrivningar, hälsokontroller och rökavvänjning. Vi bedriver även riktad diabetes-, astma- och KOL-mottagning samt livsstil och hjärtsviktsmottagning. På mottagningarna finns laboratorium för provtagning.

Wetterhälsan bedriver omfattande utbildning till studenter inom vårdens alla yrken. Det innebär att en student kan påbörja eller delta i möten och undersökningar. Studenten har alltid en erfaren handledare som beslutar och står för vårdens innehåll.

BVC- och MVC-verksamhet ingår inte i vårdvalet.

Wetterhälsan har ansvar för läkarmedverkan vid Bondbergets äldreboende på Ekhagen samt Lindgårdens äldreboende på Rosenlund.

Vi samarbetar med Min Doktor.

We cooperate with Jönköping University.