Vårdcentralsverksamheten finansieras och drivs på uppdrag av Region Jönköpings län enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

Wetterhälsan A6 är en fullskalig vårdcentral med all service och verksamhet tillsammans med flera partners. Wetterhälsan Munksjöstaden har, utöver vanlig vårdcentralsverksamhet, en profil mot äldre. Den mindre Wetterhälsan Atollen är främst till för nydebuterade besvär och har en drop-in verksamhet samt därtill utökade öppettider. Du som invånare listar dig på Wetterhälsan A6 eller Wetterhälsan Munksjöstaden. Du går till den vårdcentral där din fasta läkarkontakt finns. Du kan inte välja att alltid gå till Atollen.

Wetterhälsan är en privat vårdcentral som ingår i Vårdval Jönköping. En vårdcentral bedriver allmänmedicinsk primärvård.

Vi startade Wetterhälsan för att du skulle få ett bättre alternativ i vårdvalet. Vår visionen är att vara den ”Bästa Vårdcentralen”. Vårt mål är att ”Halva Jönköping” skall välja oss som sin vårdcentral.

Vi erbjuder dig distriktsläkar– och distriktssköterskeverksamhet. Till detta även arbetsterapifysioterapi/sjukgymnastikkognitiv beteendeterapi och vård av psykiska besvär, palliativ vård, vaccinationer, körkortsintyg och andra intygsskrivningar, hälsokontroller och rökavvänjning. Vi bedriver även riktad diabetes-, astma- och KOL-mottagning samt livsstil och hjärtsviktsmottagning. På mottagningarna finns laboratorium för provtagning.

Wetterhälsan bedriver omfattande utbildning till studenter inom vårdens alla yrken. Det innebär att en student kan påbörja eller delta i möten och undersökningar. Studenten har alltid en erfaren handledare som beslutar och står för vårdens innehåll.

BVC- och MVC-verksamhet ingår inte i vårdvalet.

Wetterhälsan har ansvar för läkarmedverkan vid Bondbergets äldreboende på Ekhagen samt Lindgårdens äldreboende på Rosenlund.

We cooperate with Jönköping University.