Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Mottagningar

Äldremottagning

Behöver du mera stöd? Behöver du hembesök?

Lista dig på Wetterhälsans äldrevårdcentral.

Wetterhälsan vill ta hand om dig som fyllt 75 år på bästa sätt. Vi har därför inrättat en särskild del på Wetterhälsan Munksjöstaden på Barnarpsgatan 111 för dig som är äldre.

Du som behöver lite mer hjälp än andra – du kan lista dig på äldremottagningen hos någon av våra äldreläkare.

Karaktären på en äldrevårdcentral är:

 • Läkarbesöken är anpassade för äldres behov
 • Skriftlig läkemedelslista
 • Särskilt telefonnummer till äldresköterska
 • Lättare att få tillgång till hembesök
 • Läkemedelsgenomgångar i hemmet

Personalen du träffar på äldremottagningen är:

 • Emelie Törnkrantz, Distriktsläkare
 • Anders Lundblad, Distriktsläkare
 • Charlotte Bood, ST-läkare
 • Adrian Arwedson, ST-läkare
 • Marie Wårhag, Distriktssköterska
 • Monica Norrby, Distriktssköterska
 • Sali Odicho, Distriktssköterska