Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Mottagning

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten arbetar med människors aktivitetsförmåga. Målsättningen är att trots sjukdom och skada klara vardagen så självständigt som möjligt och det innefattar såväl personlig vård, boende, arbete och fritid. Ibland behövs träning, ibland ergonomisk rådgivning eller ändrade arbetsmetoder för att klara sina vardagliga aktiviteter. Vi arbetar med handrehabilitering av bland annat frakturer, stroke, mjukdelsskador, artroser och nervskador. Du kan få hjälp med instruktioner hur du själv kan träna och få råd om hur du minskar dina besvär. Utprovning och tillverkning av hårda och mjuka ortoser.

Vi arbetar även med stresshantering vilket innebär att vi kan hjälpa dig att hitta en balans mellan aktivitet och vila, vilket i sin tur leder till bättre återhämtning.

En del arbetsterapeutisk verksamhet bedrivs sedan 1 januari 2013 i Hemsjukvårdens regi. Givetvis hjälper vi dig att upprätta kontakt med Hemsjukvården vid behov.

Ring arbetsterapin direkt 010-242 66 40