Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Mottagning

Demensutredning

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens hos äldre men inte den enda. Även yngre personer kan drabbas men det är mer ovanligt. Att drabbas av minnessvårigheter behöver inte vara likställt med demensutveckling utan kan vara ett delsymtom vid många andra tillstånd såsom stress och depressioner.

Att hitta rätt diagnos och förklaring till upplevda minnessvårigheter kräver utredning. I de flesta fall görs denna utredning via våra distriktsläkare i samarbete med specialistutbildade sjuksköterskor och arbetsterapeuter, både på Wetterhälsan, i kommunen och på minnesmottagningen, Länssjukhuset Ryhov.

Har du funderingar kring detta får du gärna ta upp dem i mötet med din läkare som vid behov inleder en utredning.