Psst! För att njuta av allt vår sida har att erbjuda så rekommenderar vi att du byter webbläsare. Här får du smidig vägledning: https://browsehappy.com/

Mottagning

Psykosocial enhet

Vi utför bedömning av psykisk ohälsa, konsultationer, rådgivning och behandling. Den psykoterapeutiska behandlingen är korttidsinriktad.

Åtgärderna riktar sig till dig som har lättare till måttliga besvär av depression, ångest, stress och sömn eller befinner dig i kris. Vi arbetar inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen på primärvårdsnivå och tar emot dig som är från 18 år och uppåt.

Du behöver ingen remiss till oss utan kan själv ta kontakt för ställningstagande till lämplig åtgärd.

Telefon: 010-242 66 90

KBT-BEHANDLING VIA NÄTET
ATT FÅ STÖD OCH BEHANDLING VIA NÄTET 
TIPS PÅ LITTERATUR