Wetterhälsans verksamheter skall möta befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering, som inte kräver sjukhusets resurser. Akuten skall användas bara vid olyckor eller livshotande tillstånd.

 

Wetterhälsans värdegrund:

Tillgänglighet, Effektivitet, Service,
Nytänkande, Kvalitet.