Plats: Jönköping

Tid:

Målgrupp: ST-läkare i allmänmedicin

Kursledning:

Anders Tengblad, specialist i allmänmedicin
Malin André, specialist i allmänmedicin
Eva Arvidsson, specialist i allmänmedicin
Jenny Lindberg, vårdadministratör

Kursens längd: 2 dagar

Antal deltagare: 30

Kursinnehåll:

En praktisk kurs om allmänmedicinens vardag. Vi kommer beröra många aspekter av allmänmedicin, från klinisk bedömning och tumregler till evidensbaserad medicin och prediktiva värdet av diagnostiska prov. Vidare kommer vi att diskutera allmänmedicinens historia och roll i samhället och försöka formulera en realistisk, allmänmedicinsk kunskapssyn. Allt med utgångspunkt i konkreta exempel från det dagliga arbetet.

Undervisningen kommer att ske i form av kortare föreläsningar, falldiskussioner och grupparbeten. Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro

Delmål:

SOSFS 2008:17: delmål 3
SOSFS 2015:8: delmål a2, a4, b2, c2, c3

Mer information på lipus.se

 

Anmälan

 

Kontaktpersoner:

Anders Tengblad

Jenny Lindberg