Plats: Jönköping

När: 

Målgrupp: ST-läkare i Allmänmedicin, distriktsläkare, diabetessköterskor i primärvård

Kursledning: Anders Tengblad, specialist i allmänmedicin och Anna Hamilton, dietist

Kursens längd: 2 dagar

Antal deltagare: 24

Kursinnehåll:

En praktisk kurs om typ 2 diabetes i primärvården. Lite repetition men framförallt uppdatering av nya rön och läkemedel. Diabetes ökar globalt, men hur är det i Sverige? Vad ska man äta, vilken livsstilsbehandling fungerar? Hur ska man använda de nya blodsockersänkande läkemedel som kommit på senare år? Hur organiserar man en effektiv diabetesvård på vårdcentralen?

Undervisningen kommer ske i form av kortare föreläsningar, falldiskussioner och grupparbeten. Efter genomförd kurs utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett för ST-läkare om så önskas.

 

Anmälan

 

Kontaktpersoner:

Anders Tengblad

Jenny Lindberg